Ištiesk pagalbos ranką

Ištiesk pagalbos ranką, VŠĮ

Socialinis pedagogas

Dalintis
Atlyginimas atskaičius mokesčius500―700 €
Skelbimas galioja iki:2020-12-31
Darbo pobūdis:Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:
 1. Kuria ir stiprina žmonių ryšius, planuoja ir organizuoja Vaikų dienos centro (toliau-VDC) paslaugų teikimą.
 2. Aktyviai bendradarbiauja su švietimo ir ugdymo, užimtumo ir kitų sričių darbuotojais, Centro specialistais (socialiniais darbuotojais, psichologais), bendruomenės nariais, savanoriais.
 3. Teikia tiesioginiam vadovui informaciją ir siūlymus dėl VDC teikiamų paslaugų organizavimo ir kokybės, probleminių situacijų sprendimo.
 4. Ugdo, palaiko vaiko gebėjimus savarankiškai spręsti jam iškylančias socialines problemas, inicijuoja pokyčius vaiko socialiniame gyvenime, tam panaudojant paties vaiko galimybes bei bendruomenės išteklius.
 5. Inicijuoja ir įgyvendina veiksmus, mažinant vaikų socialinę atskirtį, skatinant jų socialinę integraciją į visuomenę, siekiant užkirsti kelią galimoms vaiko problemoms atsirasti, vykdant kitą prevencinę socialinę veiklą.
 6. Bendradarbiaudamas su kitais specialistais vertina indvidulius vaiko poreikius, pagalbos poreikį, teikiamų paslaugų efektyvumą, inicijuoja (esant poreikiui) darbo metodų, formų keitimą.
 7. Pildo VDC lankančių asmenų registracijos žurnalą ir indvidualių darbo su vaiku ir jo šeimos nariais planus. Inicijuoja prašymų, sutarčių su VDC lankytojų tėvais pasirašymą.
 8. Vadovo pavedimu rengia VDC veiklos planus.
 9. Atsakingai veda reikalingą dokumentaciją, užtikrina informacinių duomenų tinkamą saugojimą, jų konfidencialumą.
 10. Supažindina VDC lankančius vaikus su elgesio taisyklėmis, organizuoja darbų saugos, saugaus eismo ir kt. instruktažus vaikams.
 11. Organizuoja VDC vaikų laisvalaikį, atsižvelgiant į jų poreikius ir polinkius, užtikrina visų vaikų užimtumą, saviraiškos galimybių tenkinimą.
 12. Inicijuoja ir vykdo VDC veiklos programas, projektus.
 13. Bendrauja su vaiko artimaisiais, informuoja apie vykstančius pakitimus vaiko gyvenime savo kompetencijos ribose.
 14. Vykdo vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo, socialinės reabilitacijos ir kitas programas.
 15. Plėtoja jaunųjų savanorių saviugdą.
 16. Organizuoja VDC veiklos viešinimą.
 17. Užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, teikiant bei gaunant informaciją apie Centro darbuotojus, pareiškėjus, paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo dokumentus ir juos saugant.
 18. Vykdo kitus Centro direktoriaus ar Vadovo pavedimus, neprieštaraujančius teisės aktams.
Reikalavimai darbuotojui:
 1. Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba turėti socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją
 2. Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus.
 3. Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus. Kelti kvalifikaciją pagal funkcijoms vykdyti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
 4. Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.
 5. Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.
 6. Žinoti etikos standartus, reikalavimus profesiniam tobulėjimui ir juos taikyti praktikoje.
 7. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
Privalumai:Nuosavas automoblis
Įmonė siūlo:Įmonė pradės teikti dienos socialinės globos paslaugas VDC "Šypsena " Birutės g. 29a, darbas pilnu etatu
Norite kandidatuoti? Spauskite "Siųsti CV".
Siųsti CV
Ištiesk pagalbos ranką http://pagalbavisoslietuvosseimoms.com/

Ištiesk pagalbos ranką, VŠĮ

VŠĮ”Ištiesk pagalbos ranką” savanoriška, savarankiška labdaros organizacija, turinti paramos gavėjo statusą. Mes renkame ir daliname labdarą, važiuojame į namus, lankome sunkiai besiverčiančias šeimas. Svarbiausiais tikslas, padėti sunkiai besiverčiančioms bei nelaimės ištiktoms šeimoms.
Daugiau darbo skelbimų >>
Šio darbo skelbimo galiojimo laikas baigėsi 2020-12-31 Daugiau darbo skelbimų >
Rašykite mums kilus klausimams.
Būsime labai dėkingi, jei pranešite mums apie pastebėtas
tinklapyje klaidas ar pageidaujamas funkcijas.
Teiraujuosi dėl:
Jūsų vardas:
El.pašto adresas:
Telefonas(nebūtina):
Klausimai, pageidavimai:
Prašome palaukti...